Vstupné

Dospělí

 200 Kč

Rodinné vstupné

 450 Kč

ZTP, senioři, studenti do 26 let

50 %

Novináři

Zdarma (po předchozí domluvě)

Vstupné pro školy

Edukační program ve výstavě

 MŠ 20 Kč, ZŠ 30 Kč

Edukační program ve výstavě + individuální návštěva zahrady

 MŠ 30 Kč, ZŠ 40 Kč

Individuální návštěva zahrady

MŠ i ZŠ 20 Kč